Chào mừng quý vị đến với Một Ngày Mới .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (31 bài)
10829378

Câu chuyện hay

2 câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị phi. Câu chuyện thứ nhất: Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng: – Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế? Hứa Kính Tôn trả lời: – Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm...

BÀI GIẢNG  (36 bài)

TƯ LIỆU  (136 bài)

GIÁO ÁN  (27 bài)

TÀI NGUYÊN  (7 bài)

TỔNG HỢP  (16 bài)

Hình vẽ theo chủ đề

Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 589
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 461
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 228
Chuyên môn Tiểu học
Lượt truy cập: 219